2018  Υπηρεσία Μάιος            Ιούνιος - Σεπτέμβριος Ιούλιος - Αύγουστος
Διανυκτέρευση ατόμου PERSON 5,50 7,50 8,00
Διανυκτέρευση παιδιού (4-10 χρονών) CHILD 2,75 3,75 4,00
Αυτοκίνητο  CAR 2,50 3,00 3,50
Τροχόσπιτο  CARAVAN 5,00 7,50 8,00
Τροχοσκηνή  CAMPER TRAILER 5,00 7,50 8,00
Αυτοκινούμενο  MOTOR CARAVAN 5,00 7,50 8,00
Σκηνή μικρή  SMALL TENT 4,50 6,00 6,50
Σκηνή μεγάλη  BIG TENT 5,00 7,00 7,50
Πούλμαν μικρό (μέχρι 16 θέσεις) COACH 6,00 8,00 9,00
Πούλμαν μεγάλο (άνω των 16 θέσεων)  COACH 13,00 16,00 17,00
Μοτοσικλέτα  MOTORCYCLE 2,00 2,50 3,00
Σκάφος  BOAT 2,00 2,50 3,00
Ρεύμα  ELECTRICITY 4,00 4,00 4,00
Διημέρευση ενήλικα  ADULT VISITOR 2,75 3,75 4,00
Διημέρευση παιδιού (4-10 χρονών) CHILD VISITOR 1,38 1,87 2,00